Advertisement
Articles

Muzyczna panorama średniowiecznego Krakowa

Muzyczna panorama średniowiecznego Krakowa

Bebak, Marek (Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Kwartalnik Studentów Muzykologów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr. 2, (10/2008)

Abstract

Kraków jako ośrodek życia kulturalnego średniowiecznej Polski

Jednym z najważniejszych ośrodków rozwoju średniowiecznej kultury muzycznej w Pol- sce był niewątpliwie Kraków. To tutaj zakładano liczne klasztory nowo przybyłych zgroma- dzeń, to tutaj przybywali zagraniczni duchowni, by uczyć dopiero co ochrzczonych Polaków śpiewów liturgicznych, w końcu to tutaj po czasach powstań pogańskich, za Kazimierza Od- nowiciela osiadł dwór królewski. To z Krakowem związana jest siedziba biskupów, to tutaj powstała pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie uczelnia wyższa — Uniwersytet Krakowski. Jakie ośrodki muzyczne funkcjonowały w tym średniowiecznym mieście i gdzie się znajdowały? Próba odpowiedzi na to pytanie przysparza wiele trudności.

Ze względu na stan zachowania źródeł czy to bezpośrednich, czy pośrednich, zmuszeni jesteśmy dokonać podziału na ośrodki muzyki działające w Krakowie przedlokacyjnym i po lokacji w 1257 roku.

Kliknij tutaj aby przeczytać cały artykuł/Click here to read this article in Polish from Kwartalnik Studentów Muzykologów Uniwersytetu Jagiellońskiego


Sign up to get a Weekly Email from Medievalists.net

* indicates required

Sign up for our weekly email newsletter!