Advertisement
Articles

What was the true identity of Magnus, Count of Wroclaw?

What was the true identity of Magnus, Count of Wroclaw?

Skarbek-Kozietulski, Marek

Genealogia Mediaevalis Genetica (2010)

Abstract

Which clan of Polish medieval nobility1 derives its male lineage from Count Magnus of Wroclaw? This man of noble birth, who bore a mysteriously non-Slavic name, was mentioned twice in the Chronicle of Gallus Anonymus. This vexed question has been debated by several commentators. One of these: Bartosz Paprocki suggested that Magnus was an ancestor of the Zaremba line, whereas Tomasz Jurek in his article entitled “Who was Magnus, the Komes of Wroclaw?” expressed doubts about the alleged Zaremba descent.

In this paper, my aim is to examine this puzzle in the light of a new methodology. In essence, the mystery of Magnus, who was a foreigner, hailing from lands that were far distant from Poland, is a tantalizing case for the application of genetic genealogy. In genetic terms, we are faced with a case of great strangeness in the form of this personage, who was added to native Polish infrastructure. Magnus, in one paper by T. Jurek was convincingly identified as the son of King Harold II Godwinson of England who met his death in 1066 at the Battle of Hastings.

Abstract ~ Polish

Który z rodów praszlachty1 polskiej wywodzi się po mieczu od komesa wrocławskiego Magnusa – dostojnika o zagadkowym niesłowiańskim imieniu wspomnianego dwukrotnie w Kronice Galla Anonima2? Zastanawiano się nad tym wielokrotnie. Bartosz Paprocki3 uważał Magnusa za protoplastę rodu Zarembów. Wątpliwości wobec tej filiacji wyraził Tomasz Jurek w swoim znanym artykule p.t. „Kim był komes wrocławski Magnus?” stanowiącym punkt wyjścia dla poniższego tekstu. Poniżej przedstawiam to zagadnienie w świetle nowej metody nauk pomocniczych historii – genealogii genetycznej. Sprawa Magnusa, jako przybysza z ziem od Polski dalekich, stanowi dla genealogii genetycznej kuszący przypadek, a to za sprawą obcości genetycznej tej postaci wobec rodzimego polskiego substratu genetycznego. W tym kontekście ów Magnus – w artykule T.Jurka przekonywująco rozpoznany jako syn poległego w roku 1066 w bitwie pod Hastings króla Anglii Harolda II – może wkrótce okazać się ojcem Skarbimira, słynnego palatyna księcia Bolesława III Krzywoustego, tym samym protoplastą najstarszych gałęzi możnowładczego rodu Awdańców.

Click here to read this article from Genealogia Mediaevalis Genetica

Aby przeczytać ten artykuł po Polsku kliknij tutaj

Sign up to get a Weekly Email from Medievalists.net

* indicates required

Sign up for our weekly email newsletter!