Advertisement

Liana Grigore – Istoric al descoperirii, scurtă prezentare a şantierului şi monumentelor de la Basarabi-Murfatlar (manuscris din arhiva INMI)

Liana Grigore – Istoric al descoperirii, scurtă prezentare a şantierului şi monumentelor de la Basarabi Murfatlar (manuscris din arhiva INMI)

Agrigoroaei, Vladimir

Studia Patzinaka, 4.1, 2007, pp. 7-28

Abstract

Acest text este la origine un manuscris din arhiva Institutului Naţional al Monumentelor Istorice (fosta Direcţie a Monumentelor Istorice). Se află întrunul dintre cele două dosare Basarabi-Murfatlar, nu are număr de inventar şi este semnat de Liana Grigore, 28 Oct. 1962 – Basarabi. În ciuda faptului că a fost redactat pentru un public restrâns (conducerea aceleiaşi instituţii; textul este un referat) şi că autoarea nu este arheolog de formaţie, importanţa textului pentru studierea complexului rupestru de la Basarabi-Murfatlar este fundamentală, întrucât el semnalează o serie de date care nu au fost publicate în nici-unul dintre studiile de specialitate dedicate sitului. Tonul lui este pe alocuri sentimental, fapt datorat implicării autoarei în încercările repetate de salvare a monumentului, sau oferă prea multe informaţii privind restaurarea, în detrimentul datelor arheologice pe care noi înşine le-am fi preferat cu mult mai mult.

Click here to read/download this article (PDF file)

Sign up to get a Weekly Email from Medievalists.net

* indicates required

medievalverse magazine