Advertisement

Charlemagne, Alfred şi Arthur. Circulaţia unui model monarhic la începutul Evului Mediu*

Charlemagne, Alfred şi Arthur. Circulaţia unui model monarhic la începutul Evului Mediu*

Agrigoroaei, Vladimir

Studia Patzinaka, 1, 2005, pp. 21-31

Abstract

Prezentarea de faţă se va concentra asupra unei asemănări de structură între două biografii ale unor personaje istorice reale: Charlemagne, regele francilor şi primul împarat al Occidentului, şi Alfred cel Mare, regele Wessexului, unul dintre statele saxone din arhipelagul britanic. Cei doi sunt personaje marcante ale istoriei medievale timpurii. Deşi la o prima vedere ar părea că am adăugat comparaţiei un al treilea text, cronica lui Nennius, o lucrare redactată tot în limba latină, în care sunt prezentate campaniile militare ale eroului Arthur, viitorul rege Arthur al Mesei Rotunde, interesul nostru a pornit de fapt de la analizarea acestui ultim text, şi nu de celelalte două anterioare, iar încercarea de a identifica un model nea îndreptat mai întâi către biografia regelui Alfred şi mai apoi către cea a lui Charlemagne. Scopul studiului era aşadar identificarea surselor care au generat o schimbare de perspectivă în evoluţia legendei arturiene. În cele din urmă, am socotit că demonstraţia s-ar cuveni să cuprindă mai ales comparaţia primelor două cronici, iar cea arturiană să fie adăugată ca un apendice. Citatele au fost reproduse în originalul latinesc, cu traducerea lor în notele de subsol.

 

Click here to read/download this article (PDF file)

Sign up to get a Weekly Email from Medievalists.net

* indicates required

medievalverse magazine