Advertisement

Asediul cetăţii Thessaloniki (1185) Perspectiva cronicilor italiene

 Asediul cetăţii Thessaloniki (1185) Perspectiva cronicilor italiene

Agrigoroaei, Vladimir

Studia Patzinaka, 1, 2005, pp. 7-20

Abstract

Thessaloniki fusese asediată şi cucerită şi înainte de atacul normanzilor lui Guglielmo al II-lea. În perioada de sfârşit a Imperiului roman şi de început a statului bizantin avuseseră loc asedii ale goţilor (sfârşitul sec IV), slavilor şi bulgarilor. Un alt asediu a avut loc în 904, când o armată musulmană, condusă de Leon de Tripoli şi îmbarcată pe 54 de galere, a abandonat planul de a ataca Constantinopole şi s-a îndreptat către Thessaloniki. Întâmplarea este povestită pe larg de către Ioan Kaminiates, unul dintre locuitorii oraşului, luat prizonier de armata musulmană. Petronas, un magistrat local, a plănuit închiderea portului cu o porporella (barieră subacvatică), dar, de îndată ce controlul a fost preluat de către strategul Leon Chitzilakes, planul a fost abandonat în favoarea consolidării zidurilor dinspre mare. În ciuda faptului că împăratul Leon al VIlea a mai trimis un strateg, pe un anume Niketas, Thessaloniki a fost cucerită de armata musulmană, prin incendierea porţii mari de la zidurile exterioare şi prin construirea unor platforme de vase cu turnuri de asalt, de pe care au invadat zidurile dinspre mare.

 

Click here to read/download this article (PDF file)

Sign up to get a Weekly Email from Medievalists.net

* indicates required

medievalverse magazine